Välkommen till ”Aktivitetspark Fårösund”

22 mars 2023

Här ser ni del av aktivitetsparken från ovan. I skogen bortanför utegymmet går mtb-banan och till höger om ute-gymmet är motorikbanan för de yngsta besökarna.

Fårösunds Gymnastik och IdrottsKlubb har fått projektstöd för att bygga aktivitetsparken från 3 olika stödgivare. Stödet finansieras av Landsbygdsprogrammet, Region Gotland och RF/SISU.

Stödet från Landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Aktivitetsparken är gratis att använda men vi ser gärna att ni blir medlemmar i föreningen. Projektet är genomfört i samarbete med KA3 IF.

22 mars 2023